Co dělá frontální lalok? Je to největší ze čtyř párových laloků v mozkové kůře mozku.

Co dělá frontální lalok? Je to největší ze čtyř párových laloků v mozkové kůře mozku.

Nachází se přímo za čelo a přispívá k řadě vitálních rolí, včetně:

 • Soudce
 • Abstraktní myšlení
 • Kreativita
 • Sociální přiměřenost
 • Motorské úkoly, které zahrnují dobrovolný pohyb

Přední laloky jsou nejběžnějším prostorem pro zranění v mozku. Poškození může vést k široké škále symptomů, jako je ztráta pohybu, mluvení o obtížích a změny v sociálním chování.

V tomto článku se dozvíte o tom, co je čelní lalok, roli, kterou hraje, a Co očekávat, pokud se objeví problémy.

Co je to čelní lalok? Skládá se ze dvou párových laloků: levé a pravé čelní kůry.

Všichni savci mají čelní lalok, i když velikost a složitost se mezi druhy liší.

Dvě strany mozku do značné míry kontrolují operace na opačných stranách těla. To platí také o čelním laloku.

Takže levý čelní lalok ovlivňuje svaly na pravé straně těla. Podobně pravý čelní lalok ovládá svaly na levé straně těla. To může určit, jak poškození mozku ovlivňuje tělo. Vědci se stále učí o tom, co tyto neurony dělají a jak fungují. Například tvorba paměti závisí na smyslovém vstupu, který závisí na mnoha oblastech mozku. Proto je chybou přiřadit jednu roli mozku jediné oblasti. Funkce frontálního laloku

Přední lalok hraje klíčovou roli v budoucím plánování, včetně samosprávy a rozhodování. Shromažďujte informace, pamatujte na předchozí zkušenosti a rozhodujte na základě tohoto vstupu. Produkce: Oblast Broca, region ve frontálním laloku, pomáhá vydávat myšlenky slovy. Poškození této oblasti může vést k obtížím s plynulou řečí. Porovnání objektů: Frontální lalok pomáhá lidem kategorizovat a klasifikovat objekty a rozlišovat jednu položku od druhé. Výzkum však naznačuje, že hraje klíčovou roli při vytváření dlouhodobých vzpomínek. Složitá souhra kontroly impulsů, paměti a dalších úkolů pomáhá tvořit klíčové vlastnosti jednotlivce. Poškození frontálního laloku může ovlivnit osobnost jednotlivce. Dopamin je mozková chemikálie, která pomáhá podporovat pocity odměny a motivace..

Gage přežil poté, co železniční hrot nabodl část svého https://recenzeproduktu.top/rhino-gold-gel/ čelního laloku ve věku 25 let. Přestože Gage přežil, ztratil oko a velkou část své osobnosti. V řeči a vystupování se stal „hrubým“ a měl malou kontrolu impulsů.

Od té doby neuroimaging a výzkum zaměřený na lidi s poškozením frontálních laloků poskytly rozsáhlé informace o tom, jak funguje čelní lalok.

Některé důvody, proč může dojít k poškození, zahrnují:

 • Demence
 • Traumatické zranění
 • Roztroušená skleróza (MS)
 • mozkový nádor
 • mrtvice

Co očekávat

Není možné přesně předpovídat výsledek jakéhokoli daného poranění frontálního laloku a podobná zranění se mohou u každé osoby vyvinout zcela odlišně.

Pokud je. Poškození ovlivňuje čelní lalok v důsledku rány do hlavy, mrtvici, nádoru, demenci nebo jiných onemocněních, mohou se objevit následující příznaky:

 • Problémy s řeči a jazykem
 • Změny v osobnosti
 • Ztráta koordinace
 • Obtížnost fo Shromažďování
 • Obtíže s kontrolou impulsů
 • Plánování nebo držení potíže s plánem
 • Paralýza v některých částech těla
 • Plánování obtížnosti Kroky úkolu nebo myšlení Flexibilně
 • Ztráta spontánnosti v interakcích s ostatními
 • Ztráta vhledu do problémů a řešení problémů
 • Změny v sociálním chování a osobnosti
 • Fluktuace v náladě
 • Snížená motivace

Co je to traumatické poranění mozku a jak to může ovlivnit člověka?

Léčba poškození frontálního laloku

Pro léčbu příznaků vyplývajících z poškození frontálního laloku bude lékař léčit základní příčinu i příznaky.

lékař může :

 • Předepište léky k léčbě infekce
 • Provádějte chirurgický zákrok, abyste odstranili růst
 • Poskytněte léky k rozpuštění krevní sraženiny v případě Mluť
 • Doporučit změny nebo cvičení na dietním stavu, aby se snížilo riziko druhé mrtvice
 • Plán léčby pro dlouhodobou péči, pokud má osoba demence
 • navrhnout rehabilitaci, která člověku pomůže znovu získat co nejvíce funkce , a lékaři mohou neustále přehodnocovat léčebnou strategii. Tým může zahrnovat řečové a profesní terapeuty, lékaři, psychoterapeuti, neurologové, zobrazovací specialisty a další odborníci. S tím může pomoci profesní, řeč a fyzikální terapie. Tato léčba může být zvláště užitečná v raných stádiích zotavení, protože mozek se začíná léčit.

  Poškození frontálního laloku může ovlivnit osobnost, emoce a chování. Individuální, pár a rodinné poradenství může pomoci s řízením těchto změn.

  Ošetření poškození frontálního laloku se často mění. Pokrok může dojít náhle nebo zřídka a nelze jej plně předvídat. Obnova je úzce spjata s podpůrnou péčí, pravidelnými kognitivními výzvami a životním stylem, který podporuje dobré zdraví. FAQPage & quot;, "Mainentity": [

  Často kladené otázky

  Zde jsou některé odpovědi na otázky, které se lidé často ptají na poškození frontálního laloku.

  Co způsobuje problémy s frontálním lalokem?

  Poškození frontálního laloku může být důsledkem demence, traumatického poškození, roztroušené sklerózy, mozkového nádoru, mrtvice a dalších příčin.

  Jaké jsou příznaky poškození frontálního laloku?

  Poškození frontálního laloku může ovlivnit řeč a jazyk, paměť, pozornost, úsudek, kreativitu, pohyb, emoce, chování a další klíčové funkce.

  je to léčitelné?

  Léčba bude záviset na příčině poškození. Léky mohou pomoci s některými druhy demence. U některých lidí může být také přínosem pro některé lidi. Je to součást mozku, která hraje roli v paměti, pozornosti, úsudku a dalších životně důležitých funkcích.

  Poškození frontálního laloku může nastat v důsledku demence, traumatického poškození, roztroušené sklerózy, nádoru mozku nebo mrtvice. Může to ovlivnit schopnost člověka používat jazyk, pamatovat si minulé události a rozhodovat se.

  Vědci se stále učí o frontálním laloku a jeho funkcích. Jak uvedli někteří odborníci, zdá se, že hraje zásadní roli v „Co nás dělá člověkem“. /UL> Lékařské zprávy dnes mají přísné pokyny pro zdroje a čerpá pouze z recenzovaných studií, akademických výzkumných institucí a lékařských časopisů a asociací. Vyhýbáme se používání terciárních odkazů. V každém článku propojujeme primární zdroje – včetně studií, vědeckých odkazů a statistik – a také je uveďte v sekci zdrojů v dolní části našich článků. Další informace o tom, jak zajistíme, že náš obsah je přesný a aktuální, se můžete dozvědět čtením naší redakční zásady .

Contents

Slot Online
Slot Murah